MVC / OOP / PDO

Dzięki zastosowaniu wzorca architektonicznego MVC (Model-View-Controler), struktura kodu aplikacji staje się zgodna z ogólnie przyjętymi zasadami konwencji tworzenia stron internetowych, sklepów i innych rozwiązań webowych. Wzorzec MVC pozwala nam na rozsądne rozdzielenie klas modeli danych, klas operacji na danych oraz widoków. Dzięki takiemu zastosowaniu rozwój danej struktury strony staje się prostszy, a sama aplikacja bardziej elastyczna. Mądre zastosowanie wzorca MVC wiąże się również z tworzeniem kodu opartego o klasy i obiekty — programowaniem obiektowym znanym również jako OOP (Object Oriented Programming). Dla wzbogacenia elastyczności i nowoczesności oprogramowania stosujemy bibliotekę PDO (PHP Data Objects). Jest to nowoczesny interfejs języka PHP przeznaczony do komunikacji z bazami danych, napisany wyłącznie w OOP.
arrow

Stwórzmy coś wspaniałego

Przełammy pierwsze lody!
Wyślij do nas wiadomość krótko opisując Twój projekt,pomysł lub problem.